Đầu trang

Từ đến ngày

Giới thiệu chung

 • Đối tượng tham gia: Cấp 50 trở lên.
 • Thời gian bắt đầu: 17h00 ngày .
 • Thời gian kết thúc: 17h00 ngày .

Nội dung sự kiện

NPC Liên Quan
NPC Thông Tin Chi Tiết

Lễ Quan
 • Vị trí: Thành Thị và Thôn Làng.
 • Công dụng:
  • Bán các vật phẩm sự kiện
  • Chế tạo các vật phẩm sự kiện
  • Nhận thưởng Đạt Mốc Sử Dụng Vật Phẩm
Vật Phẩm Liên Quan
Vật Phẩm Thông Tin Chi Tiết

Hộp Quà Sự Kiện
 • Nguồn Gốc: Nhận được khi đánh quái tại các khu vực luyện công trên 50.
 • Tính Chất:
  • Có thể xếp chồng
  • Có thể vứt ra ngoài
  • Có thể thể giao dịch
  • Không thể bán Shop
  • Nhấn chuột phải để mở ra
 • Công Dụng: Mở ra nhận được các nguyên liệu chế tạo vật phẩm sự kiện
 • Hạn Sử Dụng: 17h00 ngày
 • Tính Chất:
  • Có thể xếp chồng
  • Có thể vứt ra ngoài
  • Có thể thể giao dịch
  • Không thể bán Shop
 • Công Dụng: Dùng để chế tạo vật phẩm sự kiện.
 • Hạn Sử Dụng: 17h00 ngày


 • Nguồn Gốc:
  • Mua Tại Lễ Quan.

   Giá:

 • Tính Chất:
  • Có thể xếp chồng
  • Có thể vứt ra ngoài
  • Có thể thể giao dịch
  • Không thể bán Shop
 • Công Dụng: Dùng để chế tạo vật phẩm sự kiện.
 • Hạn Sử Dụng: 17h00 ngày

 • Nguồn Gốc:
 • Mua Tại Lễ Quan.

  Giá:

 • Tính Chất:
  • Có thể xếp chồng
  • Có thể vứt ra ngoài
  • Có thể thể giao dịch
  • Không thể bán Shop
 • Công Dụng:
  • Công Dụng: Dùng để chế tạo vật phẩm sự kiện.
  • Hạn Sử Dụng: 17h00 ngày

 • Nguồn Gốc:

  Chế tạo từ các nguyên liệu:

  + + + +

 • Tính Chất:
  • Có thể xếp chồng
  • Có thể vứt ra ngoài
  • Có thể thể giao dịch
  • Không thể bán Shop
  • Nhấn chuột phải để sử dụng
 • Công Dụng:
  • Sử dụng nhận được điểm kinh nghiệm(Cộng dồn với lượng kinh nghiệm khi sử dụng )
  • Cơ hội nhận được phần thưởng vật phẩm quý (nhấn vào để xem)
  • Cấp độ sử dụng vật phẩm: Cấp 50 trở lên.
 • Giới Hạn Sử Dụng:
 • Hạn Sử Dụng: 17h00 ngày

 • Nguồn Gốc:

  Chế tạo từ các nguyên liệu:

  + + + +

 • Tính Chất:
  • Có thể xếp chồng
  • Có thể vứt ra ngoài
  • Có thể thể giao dịch
  • Không thể bán Shop
  • Nhấn chuột phải để sử dụng
 • Công Dụng:
  • Sử dụng nhận được điểm kinh nghiệm (Cộng dồn với lượng kinh nghiệm khi sử dụng )
  • Cơ hội nhận được phần thưởng vật phẩm quý (nhấn vào để xem)
  • Cấp độ sử dụng vật phẩm: Cấp 50 trở lên.
 • Giới Hạn Sử Dụng:
 • Hạn Sử Dụng: 17h00 ngày

Hướng Dẫn Gia Hạn Sử Dụng

 • Địa điểm gia hạn: Lễ Quan
 • Gia hạn lần 1: 100 Xu
 • Giới hạn sử dụng: Giới hạn tối đa tăng thành kinh nghiệm

 • Gia hạn lần 2: 200 Xu
 • Giới hạn sử dụng: Giới hạn tối đa tăng thành kinh nghiệm

Phần thưởng

 • Kim Phong
 • Thủy Tinh
 • Tiên Thảo Lộ
 • Nữ Nhi Hồng
 • Phúc Duyên
 • Ngọc Phỉ Thúy
 • Kim Nguyên Bảo
 • Bạc Nhược Tâm Kinh
 • Trang bị Hồng Ảnh Hoàn Mỹ
 • Mã bài Xích Long Câu
 • Mảnh Vô Danh (Chế tạo nhẫn Vô Danh)
 • Quả Nguyệt Phù Dung (Sử dụng tăng 5 điểm tiềm năng, dùng tối đa 10 quả)
 • Cống Nguyệt Phù Dung (Sử dụng tăng 1 điểm kỹ năng, dùng tối đa 5 quả)
 • Búa Vàng (Dùng mở rương 3)
 • Nguyên Liệu Chế Tạo ABHM
 • Mảnh Hồng Ảnh
 • Mã Bài Phiên Vũ Công thức
 • Mã Bài Bôn Tiêu Công thức
 • Phi Vân Mã Bài Công thức
 • Ngựa Chiếu Dạ
 • An Bang - Định Quốc
 • Bí Phổ 120
 • Hiệp Cốt - Nhu Tình
 • Thiên Mã Bảo Bảo
 • Kim Phong
 • Thiên Hoàng
 • Bí Kíp 90
 • Võ Lâm Mật Tịch
 • Tẩy Tủy Kinh
 • Huyền Tinh
 • Phi Phong
 • Kim Phong Thạch (Dùng nâng cấp trang bị Kim Phong) Công thức: 1 món Kim Phong + Kim Phong Thạch + 1 vạn lượng. Tỉ lệ thành công 70%. Thất bại: 2000 lượng
 • Thủy Tinh
 • Tiên Thảo Lộ
 • Nữ Nhi Hồng
 • Phúc Duyên
 • Ngọc Phỉ Thúy
 • Kim Nguyên Bảo
 • Bạc Nhược Tâm Kinh
 • Nguyên Liệu cho sự kiện Mở Bảo Rương
Phần thưởng đạt mốc

Phần thưởng kinh nghiệm

 • Thưởng mốc 1: kinh nghiệm
 • Thưởng mốc 2: kinh nghiệm
 • Thưởng mốc 3: kinh nghiệm

Phẩn thưởng vật phẩm (Người chơi ngẫu nhiên nhận được)

 • Trang bị Hồng Ảnh Hoàn Mỹ
 • Mã bài Xích Long Câu
 • Mảnh Vô Danh (Chế tạo nhẫn Vô Danh)
 • Quả Nguyệt Phù Dung (Sử dụng tăng 5 điểm tiềm năng, dùng tối đa 10 quả)
 • Cống Nguyệt Phù Dung (Sử dụng tăng 1 điểm kỹ năng, dùng tối đa 5 quả)
 • Búa Vàng (Dùng mở rương 3)
 • Nguyên Liệu Chế Tạo ABHM
 • Mảnh Hồng Ảnh
 • Mã Bài Phiên Vũ Công thức
 • Mã Bài Bôn Tiêu Công thức
 • Phi Vân Mã Bài Công thức
 • Ngựa Chiếu Dạ
 • An Bang - Định Quốc
 • Bí Kíp 120
 • Hiệp Cốt - Nhu Tình
 • Thiên Mã Bảo Bảo
 • Kim Phong
 • Thiên Hoàng
 • Bí Kíp 90
 • Võ Lâm Mật Tịch
 • Tẩy Tủy Kinh
 • 1 món An Bang hoặc Định Quốc tối đa thuộc tính