Đầu trang

Ngũ Hành Lệnh

Từ ngày 19/07/2018 đến ngày 30/07/2018

Giới thiệu chung

 • Đối tượng tham gia: Cấp 50 trở lên.
 • Thời gian bắt đầu: 17h00 ngày 19/07/2018.
 • Thời gian kết thúc: 17h00 ngày 30/07/2018.

Nội dung sự kiện

NPC Liên Quan
NPC Thông Tin Chi Tiết

Lễ Quan
 • Vị trí: Thành Thị và Thôn Làng.
 • Công dụng:
  • Bán các vật phẩm sự kiện
  • Chế tạo các vật phẩm sự kiện
  • Nhận thưởng Đạt Mốc Sử Dụng Vật Phẩm
Vật Phẩm Liên Quan
Vật Phẩm Thông Tin Chi Tiết

Hộp Quà Sự Kiện
 • Nguồn Gốc: Nhận được khi đánh quái tại các khu vực luyện công trên 50.
 • Tính Chất:
  • Có thể xếp chồng
  • Có thể vứt ra ngoài
  • Có thể thể giao dịch
  • Không thể bán Shop
  • Nhấn chuột phải để mở ra
 • Công Dụng: Mở ra nhận được các nguyên liệu chế tạo vật phẩm sự kiện
 • Hạn Sử Dụng: 17h00 ngày 30/07/2018

Kim Lệnh

Mộc Lệnh

Thủy Lệnh

Hỏa Lệnh

Thổ Lệnh
 • Nguồn Gốc: Nhận được khi mở Hộp Quà Sự Kiện và tham gia các hoạt động trong game như: tống kim, vượt ải, boss sát thủ, boss hoàng kim,...
  • Kim Lệnh, Mộc Lệnh và Thủy Lệnh: mở hộp quà sự kiện có tỉ lệ 80%
  • Hỏa Lệnh và Thổ Lệnh: mở hộp quà sự kiện có tỉ lệ 20%
  • Hỏa Lệnh và Thổ Lệnh: Khi tham gia các hoạt động trong game như: Tống kim, Vượt ải, săn boss sát thủ, boss hoàng kim, quả huy hoàng,... 100% nhận được.
 • Tính Chất:
  • Có thể xếp chồng
  • Có thể vứt ra ngoài
  • Có thể thể giao dịch
  • Không thể bán Shop
 • Công Dụng: Dùng để chế tạo vật phẩm sự kiện.
 • Hạn Sử Dụng: 17h00 ngày 30/07/2018

Âm Dương Lệnh
 • Nguồn Gốc:
  • Mua Tại Lễ Quan.

   Giá: 1 vạn 5000 lượng

 • Tính Chất:
  • Có thể xếp chồng
  • Có thể vứt ra ngoài
  • Có thể thể giao dịch
  • Không thể bán Shop
 • Công Dụng: Dùng để chế tạo vật phẩm sự kiện.
 • Hạn Sử Dụng: 17h00 ngày 30/07/2018

Ngũ Hành Lệnh
 • Nguồn Gốc:
 • Mua Tại Lễ Quan.

  Giá: 3 Xu hoặc 4 xu khóa
  (Khuyến mại mua 1 tặng 1)

 • Tính Chất:
  • Có thể xếp chồng
  • Có thể vứt ra ngoài
  • Có thể thể giao dịch
  • Không thể bán Shop
 • Công Dụng:
  • Công Dụng: Dùng để chế tạo vật phẩm sự kiện.
  • Hạn Sử Dụng: 17h00 ngày 30/07/2018

Thiên Long Đơn
 • Nguồn Gốc:

  Chế tạo từ các nguyên liệu:

  Kim Lệnh + Mộc Lệnh + Thủy Lệnh + Hỏa Lệnh + Hỏa Lệnh + Âm Dương Lệnh

 • Tính Chất:
  • Có thể xếp chồng
  • Có thể vứt ra ngoài
  • Có thể thể giao dịch
  • Không thể bán Shop
  • Nhấn chuột phải để sử dụng
 • Công Dụng:
 • Giới Hạn Sử Dụng:
 • Hạn Sử Dụng: 17h00 ngày 30/07/2018

Địa Long Đơn
 • Nguồn Gốc:

  Chế tạo từ các nguyên liệu:

  Kim Lệnh + Mộc Lệnh + Thủy Lệnh + Hỏa Lệnh + Thổ Lệnh + Ngũ Hành Lệnh

 • Tính Chất:
  • Có thể xếp chồng
  • Có thể vứt ra ngoài
  • Có thể thể giao dịch
  • Không thể bán Shop
  • Nhấn chuột phải để sử dụng
 • Công Dụng:
 • Giới Hạn Sử Dụng:
 • Hạn Sử Dụng: 17h00 ngày 30/07/2018

Hướng Dẫn Gia Hạn Sử Dụng

 • Địa điểm gia hạn: Lễ Quan
 • Lần 1: 100 Xu

 • Giới hạn sử dụng: Giới hạn tối đa tăng thành 20 tỷ kinh nghiệm
 • Lần 2: 200 Xu

 • Giới hạn sử dụng: Giới hạn tối đa tăng thành 50 tỷ kinh nghiệm

Phần thưởng

Phần thưởng Thiên Long Đơn
 • Kim Phong
 • Thủy Tinh
 • Tiên Thảo Lộ
 • Nữ Nhi Hồng
 • Phúc Duyên
 • Ngọc Phỉ Thúy
 • Kim Nguyên Bảo
 • Bạc Nhược Tâm Kinh
Phần thưởng Địa Long Đơn
 • Mảnh Vô Danh (Chế tạo nhẫn Vô Danh)
 • Quả Nguyệt Phù Dung (Sử dụng tăng 5 điểm tiềm năng, dùng tối đa 10 quả)
 • Cống Nguyệt Phù Dung (Sử dụng tăng 1 điểm kỹ năng, dùng tối đa 5 quả)
 • Búa Vàng (Dùng mở rương 3)
 • Nguyên Liệu Chế Tạo ABHM
 • Mảnh Hồng Ảnh
 • Mã Bài Phiên Vũ Công thức
 • Mã Bài Bôn Tiêu Công thức
 • Phi Vân Mã Bài Công thức
 • Ngựa Chiếu Dạ
 • An Bang - Định Quốc
 • Bí Phổ 120
 • Hiệp Cốt - Nhu Tình
 • Thiên Mã Bảo Bảo
 • Kim Phong
 • Thiên Hoàng
 • Bí Kíp 90
 • Võ Lâm Mật Tịch
 • Tẩy Tủy Kinh
 • Huyền Tinh
 • Phi Phong
 • Kim Phong Thạch (Dùng nâng cấp trang bị Kim Phong) Công thức: 1 món Kim Phong + Kim Phong Thạch + 1 vạn lượng. Tỉ lệ thành công 70%. Thất bại: 2000 lượng
 • Thủy Tinh
 • Tiên Thảo Lộ
 • Nữ Nhi Hồng
 • Phúc Duyên
 • Ngọc Phỉ Thúy
 • Kim Nguyên Bảo
 • Bạc Nhược Tâm Kinh
 • Nguyên Liệu cho sự kiện Mở Bảo Rương
Phần thưởng đạt mốc

Phần thưởng kinh nghiệm

 • Thưởng mốc 1: 1 tỷ kinh nghiệm
 • Thưởng mốc 2: 2 tỷ kinh nghiệm
 • Thưởng mốc 3: 5 tỷ kinh nghiệm

Phẩn thưởng vật phẩm (Người chơi ngẫu nhiên nhận được)

 • Mảnh Vô Danh (Chế tạo nhẫn Vô Danh)
 • Quả Nguyệt Phù Dung (Sử dụng tăng 5 điểm tiềm năng, dùng tối đa 10 quả)
 • Cống Nguyệt Phù Dung (Sử dụng tăng 1 điểm kỹ năng, dùng tối đa 5 quả)
 • Búa Vàng (Dùng mở rương 3)
 • Nguyên Liệu Chế Tạo ABHM
 • Mảnh Hồng Ảnh
 • Mã Bài Phiên Vũ Công thức
 • Mã Bài Bôn Tiêu Công thức
 • Phi Vân Mã Bài Công thức
 • Ngựa Chiếu Dạ
 • An Bang - Định Quốc
 • Bí Kíp 120
 • Hiệp Cốt - Nhu Tình
 • Thiên Mã Bảo Bảo
 • Kim Phong
 • Thiên Hoàng
 • Bí Kíp 90
 • Võ Lâm Mật Tịch
 • Tẩy Tủy Kinh
 • 1 món An Bang hoặc Định Quốc tối đa thuộc tính